Χριστίνα Παπαγιάννη
Μαΐ 06, 2020

Απόφοιτη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων, με ειδίκευση τη Λογιστική, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει εργαστεί σε τομείς γραμματειακής υποστήριξης και από το 2019 εργάζεται στην Epirus Orthodontics στην γραμματειακή υποστήριξη.