Αντωνόπουλος Γεώργιος
Aug 04, 2017 Τεχνολόγος Οδοντικής Τεχνολογίας

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι  Οδοντικής Τεχνολογίας Αθηνών. Εργάζεται στην F.N Orthodontics.