• Τι είναι η ορθοπεδική θεραπεία στις γνάθους;

Η ορθοπεδική θεραπεία στις γνάθους στοχεύει στην αποκατάσταση αισθητικών ή/και λειτουργικών ανωμαλιών στο σκελετό του προσώπου, μέσω της καθοδήγησης της αύξησης ενός παιδιού που βρίσκεται σε ανάπτυξη.

Όταν η αύξηση ενός ατόμου έχει ολοκληρωθεί (λίγο πριν την ενηλικίωση), ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια της ορθογναθικής χειρουργικής, σε συνδυασμό με ορθοδοντική θεραπεία.

 

 

  • Τι είναι η ορθογναθική χειρουργική και πότε γίνεται;

Η ορθογναθική χειρουργική είναι χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στη μετακίνηση της μίας ή και των δύο γνάθων του προσώπου. Πραγματοποιείται από στοματογναθοπροσωπικό χειρουργό, υπό γενική αναισθησία, σε Νοσοκομείο και σε συνδυασμό με ορθοδοντική θεραπεία. Επιλέγεται σε περιπτώσεις ενηλίκων ασθενών, όπου υπάρχει σοβαρή σκελετική δυσαρμονία στο πρόσωπο, η οποία δε μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς μόνο με ορθοδοντική θεραπεία.

 

 

  • Τι είναι τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα;

Τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα είναι ειδικές μικροσκοπικές βίδες τιτανίου που τοποθετούνται στο στόμα του ασθενή και χρησιμοποιούνται ως βοήθημα/στήριγμα για να επιτευχθεί η επιθυμητή μετακίνηση δοντιών/γνάθων. Η τοποθέτηση τους είναι πολύ εύκολη και συνήθως απαιτεί μόνο μια μικρή αναισθησία των ούλων της περιοχής με επιφανειακό αναισθητικό (αλοιφή). Όλη η διαδικασία τοποθέτησης διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά. Το υλικό κατασκευής τους (κράμα τιτανίου) είναι απόλυτα βιοσυμβατό και χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε εμφυτεύματα στην ιατρική και την οδοντιατρική για περισσότερα από 30 χρόνια, χωρίς να έχει αναφερθεί πότε ανεπιθύμητη αντίδραση από τον οργανισμό. Μετά τη χρησιμοποίηση τους, τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα αφαιρούνται πολύ εύκολα και γρήγορα, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για αναισθησία της περιοχής. Τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα τοποθετούνται από τον ορθοδοντικό, όταν κρίνει πως αυτό θα βοηθήσει στο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.