Κεραμικά άγκριστα

Τα Κεραμικά άγκιστρα (σιδεράκια) παρέχουν καλό αισθητικό αποτέλεσμα, υστερούν όμως σε σημεία όπως η τριβή με τα σύρματα, καθώς και το ότι είναι εύθραυστα

Ζαφειρένια άγκριστα

Το συνθετικό ζαφείρι δίνει τα πιο καλά αισθητικά αποτελέσματα συνδυάζοντας ταυτόχρονα την πιο αποτελεσματική θεραπεία, αφού δεν έχει τις αρνητικές ιδιότητες των κεραμικών άγκιστρων.

Γλωσσικά άγκριστα

Μεταλλικά άγκιστρα που τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών και είτε είναι εργοστασιακά κατασκευασμένα, είτε κατασκευάζονται εργαστηριακά και έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Πολύ δύσκολα όμως μπορούν να φτάσουν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν τα άγκιστρα που τοποθετούνται στην εμπρόσθια επιφάνεια των δοντιών (μεταλλικά, κεραμικά, ζαφειρένια.

Αligners

ALIGNER-10

Αόρατη ορθοδοντική θεραπεία που παρέχεται σε συνεργασία με εξειδικευμένη εργαστηριακή υποστήριξη και προσφέρει σειρά από διαφανή αόρατα ναρθηκάκια τα οποία ανά τακτά διαστήματα ο ασθενής πρέπει να τα αλλάζει, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός όμορφου χαμόγελου. Εφαρμόζεται κυρίως σε ελαφριές μορφές ορθοδοντικών ανωμαλιών.